logo szare110KOMISJA DYSCYPLIN 

WYŚCIGI CHARTÓW


Przewodniczący:  Zbigniew Łomiński (O/Chojnice)

Z-ca Przewod. : Andrzej Ćwikliński

Sekretarz:  Agata Juszczyk

 

Początek strony