logo szare110GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW
ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE

 

 

KALENDARZ  IMPREZ  KYNOLOGII  SPORTOWEJ  I  UŻYTKOWEJ  NA  ROK  2017

Zgłaszanie imprezy można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie, forma oficjalna papierowa zgłoszenia jest w dalszym ciągu wymagana i obowiązująca.

 

pdf icona    Kalendarz imprez "Agility" 2017

pdf iconaKalendarz imprez "Obedience" 2017

pdf icona    Kalendarz imprez "Psy Użytkowe"(BH,PT ,testy,przeglądy ON, IPO,Obedience,Wyścigi Chartów) 2017

pdf icona    Kalendarz imprez "Charty" 2017

pdf icona    Kalendarz imprez "Mondioring" 2017


KALENDARZ  IMPREZ  KYNOLOGII  SPORTOWEJ  I  UŻYTKOWEJ  NA  ROK  2016

pdf iconaKalendarz imprez "Posłuszeństwo Ogólne" (BH,PT) 2016
pdf icona Kalendarz imprez "Obedience" 2016
  pdf icona    Kalendarz imprez "Psy Użytkowe"(testy, IPO) 2016

  pdf icona    Kalendarz imprez "Agility" 2016

pdf icona    Kalendarz imprez "Charty" 2016

pdf icona    Kalendarz imprez "Zaprzęgi" 2016

pdf icona    Kalendarz imprez "Dummy" 2016

pdf icona    Kalendarz imprez "Psy pasterskie" 2016

pdf icona    Kalendarz imprez "Psy  ratownicze" 2016


 

KALENDARZ  IMPREZ  KYNOLOGII  SPORTOWEJ  I  UŻYTKOWEJ  NA  ROK  2015

 pdf icona Kalendarz imprez "Posłuszeństwo Ogólne" (BH,PT) 2015

 pdf icona Kalendarz imprez "Obedience" 2015 

pdf icona  Kalendarz imprez "Psy Użytkowe"(testy, IPO) 2015

pdf icona Kalendarz imprez "Agility" 2015

 pdf iconaKalendarz imprez "Psy Pasterskie" 2015

pdf iconaKalendarz imprez DUMMY 2015

 pdf iconaKalendarz imprez "Psy zaprzęgowe" 2015

pdf iconaKalendarz imprez "CHARTY" 2015


KALENDARZ  IMPREZ  KYNOLOGII  SPORTOWEJ  I  UŻYTKOWEJ  NA  ROK  2014

Doc ikon pdf icona Kalendarz imprez "Posłuszeństwo Ogólne" (BH,PT,Obedience)- 2014

pdf icona Doc ikon Kalendarz imprez "Psy Użytkowe"(testy, IPO)-2014

 pdf iconaDoc ikonKalendarz imprez "Psy Pasterskie"-2014

 pdf iconaDoc ikonKalendarz imprez "Charty"-2014

Kalendarz imprez "Zaprzęgi"-2014

pdf icona Doc ikon Kalendarz imprez "Dummy"-2014

pdf icona Doc ikonKalendarz imprez "Agility"-2014

Kalendarz imprez "Fly Ball"-2014

Kalendarz imprez "Psy Ratownicze"-2014

 

Początek strony