logo szare110KOMISJA DYSCYPLIN

Podkomisja ds.  pracy Psów Pasterskich :


Przewodniczący:  Tomasz Pecold – O/Katowice

Z-ca Przewod. :   Paweł Czubek – O/Poznań

Sekretarz : Bożena Czempas- Chowaniec- sędzia pracy ; O/Katowice

 

Początek strony