logo szare110

KOMISJA DYSCYPLIN 

Podkomisja ds. Psów Ratowniczych


 

Przewodniczący: Marta Gutowska-sedzia pracy- O/Rzeszów

Z-ca Przewod.: Michał Szalc –sedzia pracy- O/Sopot

Sekretarz:  Barbara Maciejewska-O/Rzeszów

 

Początek strony