logo szare110

KOMISJA DYSCYPLIN 

Podkomisja ds. Psów Ratowniczych


 

Przewodniczący: Marta Gutowska-sedzia pracy- O/Rzeszów

Z-ca Przewod.: Michał Szalc –sedzia pracy- O/Sopot

Sekretarz:  Barbara Maciejewska-O/Rzeszów

email: ratownicze@zkwp-szkolenia.pl (od 15.10.2017)

 

Początek strony