logo szare110KOMISJA DYSCYPLIN

BH, PT, OBIEDIENCE


Przewodniczący:  p.o. Stanisław Pasek (O/Zielona Góra)

Z-ca Przewod. :

Sekretarz: Urszula Waligóra-Tabiś (O/Wrocław)

 

Początek strony