Logo ZKWP SZKOLENIA 2017

logo szare110KOMISJA DYSCYPLIN 

Podkomisja d/s  pracy psów użytkowych (BH-VT, IPO FH, IGP, mondioring)


Przewodniczący: Beata Ryl – sędzia pracy O/Warszawa

Z-ca Przewod.: Aleksandra Pauzewicz - O/Warszawa

Sekretarz : Marcin Luciak - O/Warszawa

 email : uzytkowe@zkwp-szkolenia.pl

Początek strony