Logo ZKWP SZKOLENIA 2017

logo szare110KOMISJA DYSCYPLIN

DUMMY


Przewodniczący:  Leszek Siejkowski - sędzia pracy - O/Bydgoszcz

Z-ca Przewod.:  Piotr Szarowicz - O/Bielsko-Biała

Sekretarz:   Małgorzata Zaorska - O/Warszawa

Początek strony