Logo ZKWP SZKOLENIA 2017

logo szare110

KOMISJE DYSCYPLIN
ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE


 

Związek Kynologiczny w Polsce, realizując wyznaczone cele statutowe naszego Stowarzyszenia, potwierdza wagę i znaczenie szkolenia psów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu zarówno pod względem hodowlanym, jak i użytkowym. Postanowieniem ogólnym powołał dla realizacji celów statutowych Związku w zakresie szkolenia psów rasowych następujące komisje:

 

Główną Komisję Szkolenia Psów 


Komisje poszczególnych dyscyplin użytkowych i sportowych 


Oddziałowe Komisje Szkolenia Psów 

 

  

 

Początek strony