Logo ZKWP SZKOLENIA 2017

logo szare110Zadania Głównej Komisji Szkolenia Psów.

ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE
Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP), realizując wyznaczone cele statutowe naszego Stowarzyszenia, potwierdza wagę i znaczenie szkolenia psów rasowych dla osiągnięcia
jak najwyższego poziomu zarówno 
pod względem hodowlanym, jak i użytkowym.


wyciąg ze statutu Zwiazku Kynologicznego w Polsce:


§5 : Związek jako stowarzyszenie osób zainteresowanych w amatorskiej hodowli psów rasowych oraz
w amatorskim szkoleniu psów w celach użytkowych lub sportowych opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.


Do realizacji określonego tu statutowego obowiazku Zarząd Główny powołuje Główną Komisję Szkolenia Psów, której zadaniem jest organizacja szkolenia, egzaminów i zawodów sportowych w wyszkoleniu psów we wszystkich przyjętych na terenie Związku dyscyplinach i nadzór nad realizacją tych zadań
w Oddziałach Związku, gdzie praktycznie prowadzone jest szkolenie psów członków Związku.


Zadaniem Oddziałów jest umożliwienie swoim członkom :

  • wyszkolenia psa w zakresie wymaganym przepisami hodowlanymi bądź wystawowymi,
  • oraz, zyskującego coraz szybciej na popularności i znaczeniu, udziału wraz ze swoimi psami
    w różnorodnych zawodach i treningu do nich.
Początek strony